Mengapa FinFixer

Sebelum sesuatu permohonan diuruskan, kami akan memastikan setiap pelanggan benar-benar faham segala terma dan syarat serta bersetuju dengan kertas cadangan pengubahsuaian yang disediakan.

Kami komited untuk membina keyakinan dan kepercayaan pelanggan menerusi budaya kerja yang telus dan jujur.

Kami memberi sepenuh perhatian kepada keperluan pelanggan serta menetapkan matlamat untuk melangkaui setiap jangkaan mereka dengan memberikan solusi berkualiti agar peratus penerimaan dapat dikekalkan pada tahap 90% atau lebih baik.

Kami mendengar kepada masalah anda sebelum berkongsi strategi, panduan dan solusi yang bersesuaian. Setiap panduan kami terangkan langkah demi langkah supaya anda dan keluarga lebih faham, seterusnya dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan berkesan.

Kami juga mengutamakan pembelajaran untuk jangka masa panjang dan berterusan agar pemantauan terhadap situasi kewangan anda dapat dilakukan bersama-sama. Malah penilaiannya juga akan lebih mudah dilakukan.

Kami komited untuk memberikan perkhidmatan yang profesional. Oleh itu, kami memastikan setiap wakil yang berurusan dengan anda adalah seorang profesional yang terlatih dan beretika.

Pencapaian

0 +

14 nahun pengalaman dalam industri perbankan

0 +

Lebih dari 2000 Permohonan yang Berjaya

0 %

Kadar Kelulusan Melebihi 90%

0 +

Jumlah Keseluruhan Sepanjang 2018-2021 lebih daripada RM 1 Billion

MULAKAN PRA-KELAYAKAN ANDA

  Nama Nombor Telefon Lokasi Aset Baki Pinjaman Aset

  Menjadi agensi terkemuka yang menawarkan khidmat nasihat pengurusan dan perancangan kewangan yang menyeluruh di Malaysia.

  Alamat

  A1-11-11, Arcoris, No.10, Jalan Kiara, Mont Kiara 50840 Kuala Lumpur, Malaysia

  +6011-2862 8625

  Ikuti kami untuk maklumat terkini